R İle Aktüeryal Uygulamalar ~Fiyatlama~
R İle Aktüeryal Uygulamalar ~Fiyatlama~

Son yıllarda gerek akademik çevrede gerekse de sektör profesyonelleri tarafından “R” yazılımının kullanımı hızla artmaktadır. Yazılımın sağladığı esneklik, uygulamacının kendi programını tasarlayabilmesi ve ücretsiz olması yazılımın güçlü yönlerinden sadece birkaçıdır.

Aktüerya riski ölçme, değerlendirme ve modelleme sanatıdır. Aktüer ise bu sanatı icra eden risk mimarıdır. Bu eğitimde aktüeryal analizlerde “R” yazılımının bir araç olarak kullanımının anlatılması amaçlanmaktadır.

- R yazılımına giriş

- Aktüeryal analizler için R’da temel fonksiyonlar

- Fiyatlamanın temelleri ve temel aktüeryal yaklaşımlar

- Doğrusal modelden GLM’e geçiş

- Neden GLM?

- Hasar sayılarının modellenmesi: Poisson Modeli

- Hasar şiddetinin modellenmesi: Gamma Modeli

- Risk faktörlerinin anlamlılığının testi

- Uç hasarların ele alınışı

- Fiyatlama modelinin kurulması

- Gerçek veri ile vaka çalışması

 

 

 

Hayat ve Hayat-Dışı Sigorta şirketlerinde fiyatlandırma (Modelleme/Optimizasyon) süreçlerinde görev alan/alacak kişilerin katılımına uygundur.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!