Sigorta Hukuku (Hayat Dışı)
Sigorta Hukuku (Hayat Dışı)
  • Genel Hukuk
  • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
  • Sigortacılık Kanunu
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
  • Sigortacılık Genel Şartları

Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!