İstatistik ve Olasılık
İstatistik ve Olasılık

Bu eğitimde adaylara, 1. seviye sınavlarından İstatistik & Olasılık sınavı konularından temel olasılık ve matematiksel istatistik ile aktüeryal modellemelerde kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerine ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

 • Olasılık
 •  Kombinatoryal Çözümleme
 • Olasılık Aksiyomları
 • Koşullu Olasılık
 • Bağımsızlık ve Bayes Teoremi
 •  Kesikli ve Sürekli Raslantı Değişkeni
 • Olasılık ve Dağılım Fonksiyonu Kavramı
 •  Karma Dağılımlar
 • Tek Değişkenli Raslantı Değişkenlerinin Dağılımları
 • Bileşik Olasılık ve Dağılım Fonksiyonları
 •  Koşullu Dağılımlar
 •  Birleşik Dağılımlar
 • Momentler, Beklenen Değer ve Özellikleri
 • Koşullu Beklenen Değerler
 •  Yaratıcı Fonksiyonlar
 • Limit Teoremleri
 • İstatistik
 • Verilerin Özetlenmesi, Konum ve Değişim Ölçüleri
 • Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
 • Tahmin Yöntemleri
 • Hipotez Testleri
 • Varyans Analizi
 • Regresyon
 • Korelasyon

 

 

  

1. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan adaylarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!