Mühendislik Sigortaları ve Hasar Uygulamaları
Mühendislik Sigortaları ve Hasar Uygulamaları
 • Makine Kırılması Sigortası Nedir?
  • Uygulama Alanı
  • Teminat Kapsamı
  • Ek teminatları, İstisnaları ve Poliçe Hazırlanmasında Önemli Hususular
 • Elektronik Cihaz Sigortası Nedir?
  • Uygulama Alanı
  • Teminat Kapsamı
  • Ek teminatları, İstisnaları ve Poliçe Hazırlanmasında Önemli Hususular
 • İnşaat All Risk Sigortaları /Montaj Sigortaları
  • Teminatın Tanımı
  • Ek Teminatlar İstisnaları ve Poliçe Hazırlanmasında Önemli Hususular
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
  • Klozlar
  • Ön Bilgi Formları
 • İnşaat Riskleri Kapsamında Sorumluluk Doğuran Hasarlar


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!