Yangın Sigortaları ve Ek Teminatları
Yangın Sigortaları ve Ek Teminatları

"Yangın Sigortası Genel Şartları" ve ‘’Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları’’ içeriği; ana teminat olan ‘’Yangın, Yıldırım ve İnfilak’’ teminatı ve ek sözleşme İle teminata dahil edilebilecek ‘’Ek Teminatlar’’ın kapsamı; teminat dışında kalan hallerin açılımı, ’’Eksik ve Aşkın Sigorta Kavramı’’ ile ilgili mevzuat, teminat ve fiyatlama içeriklerinin katılımcılara aktarılması ve eğitime konu olan vakalarda kurumları lehine hareket etmeleri; sigortalı ve sigorta ettirenler açısından da doğru süreci izleyebilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

  • Yangın sigortası genel şartları
  • İlgili diğer mevzuat
  • Yangın sigortası teminatı ve ek teminatlar içeriği
  • Yangın abonman sigortası  
  • Yangın mali sorumluluk sigortası
  • Yangına bağlı kar kaybı sigortası
  • Yangın sigortaları temel fiyatlama mekanizmaları
  • Değerlendirme ve kapanış
     

Yangın branşı ile ilgili alanlarda görev alan ve teminat, risk ve fiyatlama faktörleri ve bunların uygulama alanları konularında kendisini geliştirmek isteyenlerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!