Trafik Sigortalarında Bedeni Zarar Tazminatı Hesapları
Trafik Sigortalarında Bedeni Zarar Tazminatı Hesapları

Trafik Sigortası kapsamında sunulan bedeni zarar teminatlarına (Destekten Yoksun Kalma, Sürekli Sakatlık) ilişkin; tazminat hesaplama yönteminin, ilgili mevzuatın paylaşılması ve eğitim katılımcısının tazminat vakalarını değerlendirirken yorumlama yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

-          Trafik Sigortası ve kapsamındaki bedeni zarar teminatları

-          Bedeni zarar tazminatı hesaplamasına konu mevzuat

-          Bedeni zarar tazminatı hesaplamasına konu unsurlar

-          Bedeni zarar tazminatı hesaplamaları

-          Tazminat taleplerine ilişkin Yargıtay kararları

 

 

Trafik sigortasında bedeni zarar konusunda, tazminat ve hukuk alanında çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!