Kefalet Sigortaları ve Hasar Uygulamaları
Kefalet Sigortaları ve Hasar Uygulamaları
 • Kefalet Sigortasının tanımının yapılması;
 • Kefalet Sigortasında kullanılan terminolojinin anlaşılması;
 • Kefalet Sigortasının hangi işler için ve kimler tarafından kullanılabileceğinin değerlendirilmesi;
 • Kefalet Sigortası tahtında düzenlenen Kefalet Senedi ve Garanti türlerinin neler olduğunun ve türlerine göre kullanım yerlerinin vurgulanması;
 • Müşterilerin banka garantileri yerine, Kefalet Senedi tahtında verilen garantileri tercih etme sebeplerinin değerlendirilmesi;
 • Sigorta Şirketlerinin Kefalet Sigortası ürünü için müşterilerinden alabilecekleri teminatlar hakkında genel bilgilerin aktarılması;

hedeflenmektedir.

 • Kefalet Sigortasının Tanımlanması ve Kefalet Sigortasına Genel Bakış
 • Kefalet Sigortası Tarafları
 • Kefalet Sigortası İşlem Süreçleri ve Kullanılan Dökümantasyon
 • Kefalet Sigortası tahtından sunulan Kefalet Senedi ve Garanti Türleri
 • Kefalet Sigortası ile Klasik Sigorta Türleri Arasındaki Farklar
 • Kefalet Senedi ile Banka Teminat Mektupları Arasındaki Farklar
 • Tazmin Talebinin değerlendirilmesi
 • Tazmin talebinin karşılanması ve Rücu
 • Katılımcı Sorularının Cevaplandırılması

Pazarlama ve Satış Ekipleri, Acente Yöneticileri, Acente Temsilcileri ve Kefalet Sigortası kullanmayı hedefleyen firmaların çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!