Hayat Dışı Sigortalarında Tazminat İşlemleri ve Denetimi
Hayat Dışı Sigortalarında Tazminat İşlemleri ve Denetimi

Katılımcıların hasar ve tazminat işlemlerinin denetimine hazır hale getirilmesi ve kurumlar adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

 1. TTK’da Genel Hükümleri
 2. Oto Sigortaları Genel Şartları ve Yargı Kararları
 3. Hasar ve Tazminat Sistemi ile Süreçlerin İncelenmesi
 4. İhbarın Alınması, Dosya Açılması ve Belgelerin Tamamlanması
 5. Ödenecek Tazminat Tutarının Hesaplanması
 6. Tazminatın Ödenmesi ve Ödeme Süreleri
 7. Tazminat Red Politikaları
 8. Ödenmemiş Tazminatlar (Bekleyen)
 9. Dosya Kapatma İşlemleri
 10. Dava Açılması Sonrası Süreçleri
 11. Diğer Hususlar
 

Hasar ve tazminat süreçlerini yürüten yetkili ve uzmanlar, avukatlar, uyum görevlisi, iç kontrol ve iç denetim personeliPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!