Yönetimde Koçluk Yaklaşımı
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı

Sigorta Şirketlerinin yönetici adaylarına ve yöneticilerine yönelik bu eğitim yöneticilerin hem personeline hem de müşterilerine daha farklı yönden bakmasını sağlayacaktır. Kurumsal koçlukta bireylere odaklanılır. Bunun neticesinde şirket olumlu olarak etkilenecek ve gelişecek ve verimi artacaktır.

Kurumsal koçlukta aşağıdaki konulara bakılır;

Kurum içinde iletişimi yaygınlaştırmak

Olumsuz iletişimden doğan zaman kaybını önlemek

Ortak dil ve değer birliği kazandırmak

Takım oluşturmak,sinerji yaratmak ve geliştirmek

Değişime ve gelişime hareket kazandırmak

Olumsuz duygulara yol açan davranışları tanımak

Olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak

İçsel ve dışsal dengeyi sağlamak

Çalışanın kendisini tanımasını sağlamak,

Farkındalığı arttırmak.

 

 

Sigorta Şirketlerinin Satış ve satış sonrası çalışan tüm yönetici adayları ve yöneticileriPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!