Etkin Geri Bildirim ile Performans Yönetimi
Etkin Geri Bildirim ile Performans Yönetimi

Birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri  doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde  etkin geri  bildirim vermek – almak, ileri bildirim amaçlı modern  becerileri geliştirmek.

 • Geri bildirim almak-vermek ve iletişim arasındaki organik bağ
  • Ortak anlayışı sağlamak – açıklık, dürüstlük, farkındalık
  • Farklılıklarla başa çıkmak
  • Savunma ve tepkisel davranışları gidermek
  • Kişinin kendisini fark etmesini sağlamak
 • Geri bildirim esasları
  • Bireye yönelik geri bildirim
  • Performansa yönelik geri bildirim
  • Olaya yönelik geri bildirim
 • Yapıcı geri bildirim
  • Olumlu tavrı pekiştirmek
  • Etkin dinlemek
  • Çalışanı geliştirmek ve potansiyelini yükseltmek
 • Negatif geri bildirim
  • Olumsuz tavra yönelik açık geri bildirim
  • Yeterli ve kanıta dayalı bilgi sahibi olmak
  • Motivasyonu dengelemek
 • İleri bildirim yapmak,
  • Çalışanın gelişim planına katkı sağlamak
 • Çalışanları yönlendirmek
  • Hedefi tanımlamak
  • Hedefe yönlendirmek
  • Anlık geri bildirim vermek
  • Düşük performansı yönetmek
 • Mesai arkadaşlarına
  • Eleştiri yerine Paylaşmak
  • Açık bulmak yerine Güven sağlamak, Destek vermek
  • Doğru zamanlama yapmak
  • Gerçek bilgilere dayalı geri bildirim vermek ve almak
 • Olumlu davranışları fark etmek ve devamlılığını sağlamak
 • Önyargılar ve varsayımları arkada bırakmak
 • Potansiyelimizi daha fazla kullanmaya, kendimizi tanımaya yönelik ipuçları 

 Performans değerlendirme süreçlerinde aktif rol alan sektör çalışanları, uzman, uzman yardımcısı, yönetmen ve orta düzey yöneticiler ile konuyla ilgilenen herkes.

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!