ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)
ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)

Bizler için yeni olan ORSA süreci hakkında özet ve geneli kapsayan bir bilgilendirme yapılarak, sürenin 3 saat olmasıda dikkate alınıp, eğitim ORSA sürecine çok hakim birimlerin detaylı ihtiyaçlarını karşılmak için değil; sürece yeni yönetici/üst yöneticileri genel işleyiş hakkında bilgilendirme amacıyla katılımcıların kurumlarına katma değer sağlamaları hedeflenmektedir.

 • ORSA nedir?
 • Literatür
  • CP 11/008 (Guidelines on ORSA)
  • IP 09/08 (ORSA)
  • FSA guidances
 • ORSA çerçevesinde birimlerin tipik rolleri (Risk, aktüerya….)
 • ORSA’nın temel bileşenleri
  • Tipik girdiler
  • Sürecin adımları
  • Çıktı
 • ORSA’nın amacı ve regulatörler ne bekliyor
 • Pratik uygulamalar ile ilgili tavsiyeler
 • Uygulamadaki zorluklar ve öğrenilen dersler

Her seviyede ORSA sürecine dahil olacak/ilgilenen ve sürecin tamamı hakkında genel bir bilgilendirme isteyen birim çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!