Hayat Sigortaları Mevzuatı
Hayat Sigortaları Mevzuatı
Eğitim; katılımcılar için hayat sigortalarının ekonomik, sosyal, bireysel ve kurumsal açıdan hayatımızdaki yerini mevzuat ve örnek olaylar üzerinden anlatmayı ve farkındalık oluşturmayı, Bireysel Emeklilik Sistemine kısa bir bakış ile Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi arasındaki farklılıkları ortaya koymayı ve bazı hukuki müesseselerin Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemine nasıl uygulanacağının tartışılmasını hedeflemektedir.

 

Kişilik Kavramı

 • Gerçek Kişi
 • Tüzel Kişilik

Hukuki İşlem

 • Hukuki İşlem Nedir
 • İki Taraflı Hukuki İşlem (Sözleşme)

Sözleşme

 • Nedir
 • Sözleşmenin Unsurları
 • Sözleşmenin Türleri 

 Sigorta Sözleşmeleri

 • Tanımı
 • Sigorta Mevzuatı

Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Sözleşmeleri

 • Genel Hükümler
 • Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler (Can Sigortaları)
 •   Hayat Sigortaları
 •   Kaza Sigortaları
 •   Hastalık ve Sağlık Sigortaları
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
 • Bilgilendirme Yükümlülüğü
 • Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar
 • Tahkim

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

 • Tanımı
 • BE Sözleşmesi Sigorta Sözleşmesi Değildir
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı

Mesafeli Satış

 • Tanımı
 • Türk Borçlar Hukuku’nda Mesafeli Satış
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Mesafeli Satış  
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Mesafeli Satış
  •  Kanunun Sigorta İlişkisine Uygulanması
  •  Mesafeli Satış
  •  Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafesi Sözleşmeler
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nda Mesafeli Satış
 • Sigortacılık Mevzuatında Mesafeli Satış
  •  Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
  •  Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
  •  Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatında Mesafeli Satış

Bazı Hukuki Müesseselerin Hayat ve Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri Açısından İrdelenmesi

Boşanma Hukuku

Haciz

Miras Hukuku

Veraset ve İntikal Vergisi Uygulamaları

Yabancılar Hukuku

 

 

Teknik, Pazarlama ve Satış Departmanı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!