Sigorta Matematiği
Sigorta Matematiği

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, Hazine Müsteşarlığı’nın her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

1. Hayat Sigortaları Matematiği

 • Hayat Tabloları
  • Yaşam ve Ölüm Olasılıkları
  • Anlık Ölüm Oranı (Force of Mortality)
  • Beklenen Yaşam Süresi
  • Seçilmiş Hayat Tabloları
 • Hayat Annüiteleri
  • Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment)
  • Tam Hayat Sigortaları - Dönemsel (Sınırlı Süreli) Hayat Sigortaları
  • Hemen başlayan ve Ertelenmiş Hayat
  • Sabit ve Değişken Hayat
  • Yılda m Kez Ödemeli Hayat
 •  Hayat Sigortaları
  • Tam Hayat
  • Dönemsel Hayat
  • Karma Hayat (Endowment)
  • Ertelenmiş Hayat
  • Değişken Hayat
 • Primler
 • Sigorta ve Annuite Net Prim Rezervleri
  • İleriye ve Geriye Doğru Rezerv Yöntemleri
  • İştira ve Tenzil Değerleri
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Bileşik Hayat (Joint Life)
  • Son Yaşayan Durumu (Last Survivor)
  • Koşula Bağlı Yaşam Olasılıkları (Life Contingency)
  • Koşula Bağlı (Reversionary) Hayat Sigortaları ve Annüiteleri
 • Çoklu Azalım (Multiple Decrement) Modelleri ve Uygulamaları
  • Kesikli Çoklu Azalım Modellei
  • Sürekli Çoklu Azalım Modelleri
 • Özyineleme (Recursive) eşitliği

 

2. Hayat Dışı Sigorta Matematiği

 • Sigortacılıkta Fayda Kuramı
  • Fayda Fonksiyonları
  • Jensen Eşitsizliği
  • Optimal Sigorta
 • Prim ilkeleri
 • Risk Primi
  • Risk Faktörleri
  • Hasar Büyüklüğü
  • Hasar Sıklık Oranı
  • Exposure
   • 1/8 sistemi
   • 1/24 sistemi
   • Census Yöntemi
 • Stokastik Süreçler
  • Homojen Poisson süreci
  • Homojen olmayan Poisson süreci
  • Rastgele yürüyüş süreci
  • Bileşik Poisson süreci
 • Monte Carlo Benzetim ( Simulation) Yöntemleri
  • Rasgele sayı üretim yöntemleri
  • Ters dönüşüm yöntemiyle benzetim
  • Kabul-red yöntemi
  • Varyans küçültme teknikleri
  • Sigortacılık Uygulamaları

1. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 2. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!