Bilgi İşlemcilere Yönelik Sigortacılık
Bilgi İşlemcilere Yönelik Sigortacılık

Sigorta sektörü içerisinde çalışan Bilgi-İşlem personelinin sigorta teknik süreçlerini daha iyi anlaması ve bu sayede teknik birimlerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi karşılık verebilmeleri amacı ile geliştirilen program,  sigorta branşlarına yönelik temel bilgiler, fiyatlandırma unsurları ve tarifeler, dönem sonu işlemleri, teknik karşılıklar, mali analiz ve tablolar gibi pek çok konuda katılımcılarına teknik bilgiler sunmaktadır.

Muhasebe ve aktüeryal süreçleri, bilgi işlem süreçleri ve uygulamaları açısından değerlendirip katılımcılarımızın ilgili konularda bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Temel Sigortacılık Bilgileri

 

 • Risk Kavramı ve Sigorta / Genel Tanımlar
 • Riskin ve Rizikonun Tanımı
 • Riskin Sınıflandırılması ve Transferi
 • Sigortalanabilir Riskler ve Sigorta
 • Sigortanın Tanımı
 • Sigortanın İşlevi ve Faydaları
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Sigorta Sözleşmesini Düzenleyen Belgeler
 • Sigortacı, Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Aracı Kavramları
 • Sigortanın Çeşitleri
 • Risk Yönetimi ve Modellenmesi
 • Riziko Teftişi ve Raporlama
 • Sigorta Branşları ve Genel İşleyiş
 • Yangın ve Mühendislik Sigortaları
 • Kaza Sigortaları
 • Nakliyat Sigortaları
 • Hayat Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları

 

 • Fiyat ve Tarifeler
 • Muafiyetler ve Uygulamaları
 • Ek Teminatlar
 • Eksik, Aşkın, Çifte ve Müşterek Sigorta Uygulamaları

 

Sigorta Muhasebesi / Bilânço Hesapları ve Gelir Tablosu Hesapları

 • Üretim Muhasebesi
 • Hasar Muhasebesi
 • Teknik Karşılıklar
 • Dönem sonu İşlemleri
 • Mali Tabloların Hazırlanması (Bilânço, Gelir Tablosu, Nakit Akış)
 • Tablosu, Özsermaye Değişim
 • Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu)
 • Dipnotlar
 • Mali Analiz ve Bütçe
  • Mali Analiz Tablosu
  • Rasyo Analizi
  • Yükümlülük Karşılama Yeterliliği
  • Bütçe

 

REASÜRANS

 • Reasürans ihtiyacı
 • Reasüransın İşlevleri
 • Reasürans Türleri
 • İhtiyari ( Fakultatif) Reasürans Anlaşmaları
 • Oransal ( Bölüşmeli) Reasürans Anlaşmaları
 • Kotpar ( Quota Share)
 • Eksedan Anlaşmaları ( Surplus)
 • Özel Haller
 • İhtiyari / Zorunlu ( Fac-Ob)Anlaşmalar
 • Open Cover Anlaşmaları
 • Oransal Olmayan ( Bölüşmesiz) Reasürans Anlaşmaları
 • Hasar Fazlası ( Excess of Loss) Anlaşmaları
 • Hasar Oranı Fazlası  ( Excess Aggregate ve StopLoss ) Anlaşmaları

Pool Anlaşmaları

 

IT departmanlarında çalışan, deneyimsiz ve/veya 1-2 yıllık deneyimli çalışanlar.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!