Yargı Kararları ve Örnek Uygulamalarla Maluliyet ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatları
Yargı Kararları ve Örnek Uygulamalarla Maluliyet ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatları

Bedeni bir zarar sonucu ortaya çıkan ölüm ve maluliyet zararlarının hukuki tanımları ve birleşenlerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bedeni bir tazminata teminat veren sigorta sözleşmeleri ve temel sigortacılık uygulamaları, temel Kanun Maddeleri de bu kapsamda incelenerek, emsal Yargı Kararları ile desteklenerek teminat ve tazminat ilişkisi kurulması amaçlanmaktadır.

  •     Konu Kapsamında Terminoloji
  •     Genel Hükümler
  •     Maluliyet Tazminatının İçeriği ve Birleşenleri
  •     Destekten Yoksun Kalma Tazminatının İçeriği ve Birleşenleri
  •     Sigortacılık Uygulamaları
  •     Yargı Kararları
     

Bedeni Hasar Servisinin çalışanları, Hasar Servisi Çalışanları, Hukuk Servisi ÇalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!