Motivasyon Yönetimi ve Çalışan Verimine Etkileri
Motivasyon Yönetimi ve Çalışan Verimine Etkileri

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır.

 • Motivasyonun tanımı
 • Motivasyona neden ihtiyaç duyarız
 • İşveren açısından motivasyon
 • Motivasyon teorilerine bakış
 • Motivasyon araçları
 • Başarı-Performans-Kalite ilişkisi
 • Motivasyonu etkileyen faktörler
 • Yöneticinin çalışanları motive etme yolları
 • Çalışanın yöneticisini motive etme yolları
 • Müşteri motive etmenin başlıca yolları
 • Bireysel-içsel  motivasyon sağlamanın yolları
 • Motivasyonun genel olarak etkisi ve sonuç  
 

İş hayatında yeralan tüm çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!