Banka Sigortacılığının Temelleri: Bankasürans Kanalı ve Ürünleri Yönetimi
Banka Sigortacılığının Temelleri: Bankasürans Kanalı ve Ürünleri Yönetimi

Bankasürans uygulamaları tüm dünyada hızla gelişmektedir. Ülkemizde de durum bundan farklı değildir. Bankasüransın bankaların karlılıklarını, sigorta şirketlerinin ise hem prim üretimlerini hem de karlılıklarını arttırdığı ifade edilmesine karşın, buna dair somut bilimsel bulgular elde yoktur. Bu eğitimde, bankasüransın Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve sigorta şirketlerinin performanslarına olan etkileri somut veriler ile araştırılmıştır. Dinamik panel veri tekniklerinin kullanılması, Türkiye’deki bankasürans uygulamalarının bankaların ve sigorta şirketlerinin karlılıklarını arttırdığı yönündedir. Eğitim ile birlikte katılımcıların kanal yönetiminde ve ağında iş süreçlerinde katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

  • Bankasürans Nedir?
  • Bankasürans İş Modellerinin Yapısı
  • Genel Olarak Bankasürans Ürünlerinin Özellikleri & Yapısı?
  • Bankasürans Ürünleri Nasıl Tasarlanır, Nasıl Sunulur?
  • Bankasürans Kanalında Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Alternatif Dağıtım Kanalları ve Bankasürans Uygulamaları
  • Bankasürans ve İlgili Mevzuat

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin pazarlama, satış, ürün geliştirme ve bankasürans departmanlarının yönetici ve çalışanları başta olmak üzere banka kanalının ve bankasüransa özel ürünlerin yönetimi ile ilgilenen tüm sigorta ve emeklilik şirketleri, çalışanları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!