Teknik Karşılıklar ve Temel Sigorta Muhasebesi (Hayat Dışı)
Teknik Karşılıklar ve Temel Sigorta Muhasebesi (Hayat Dışı)

Katılımcıların teknik karşılıklar işlemlerine hazır hale getirilmesi ve sigorta muhasebesi hususunda kurumları adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

  • Sigorta Muhasebesine Genel Bakış
  • Finansal Tablolar ve Sigortacılık Hesap Planı
  • Teknik Karşılıklar
  • Üretim Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi
 

 

Sektörde muhasebe departmanında çalışanlar ile iç denetçiler, bağımsız denetçiler, bütçe ve raporlama birim çalışanları, mali analizciler, kaza aktüerleri ve kaza aktüer adaylarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!