Teknik Karşılıklar ve Temel Sigorta Muhasebesi (Hayat)
Teknik Karşılıklar ve Temel Sigorta Muhasebesi (Hayat)

Katılımcıların teknik karşılıklar işlemlerine hazır hale getirilmesi ve sigorta muhasebesi hususunda kurumları adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

  • Sigorta Muhasebesine Genel Bakış
  • Finansal Tablolar ve Sigortacılık Hesap Planı
  • Teknik Karşılıklar
  • Üretim Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi
  • Birikimli Hayat Sigorta Muhasebesi
  • Gelir Sigortası
 

 

Sektör kapsamında muhasebe departmanında çalışanlar ile iç denetçiler, bağımsız denetçiler, bütçe ve raporlama birim çalışanları, mali analizciler, hayat/kaza aktüerleri ve adaylarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!