TFRS 17 ve Sigorta Sektörüne Etkileri
TFRS 17 ve Sigorta Sektörüne Etkileri

Sigorta sektörünün TFRS 17’ye geçiş sürecinde konunun mantığının kavranması ve içeriğin sigorta sektörüne uyarlanmış şekilde detaylı olarak ele alınması sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların TFRS 17 ile ilgili mevcut tereddütlerinin giderilmesi ve gerekli  hazırlıkları yapabilecek duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.

  • TFRS 4 ve Genel Değerlendirme
  • Kapsam ve Tanımlar
  • Ölçüm Modeli
  • UFRS 17 uyarınca yeni kar veya zarar tablosu
  • Sigorta Sektörüne Özgülenmiş Detaylı Anlatım 
  • Geçiş ve Uyum
  • Değerlendirme ve Sonuç

Sigorta şirketlerinde muhasebe, aktüerya, denetim, raporlama ve ilgili diğer departmanlarda çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!