Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Bedeni Hasarlar Branşı)
Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Bedeni Hasarlar Branşı)

Sigorta sektöründe bedeni hasar uygulamalarında ve olayların suistimalle mücadelesinde, araştırma yapabilmek her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Hasar araştırması,dış kaynaklı hasar araştırmacılarının yanı sıra sigorta şirketleri bünyesindeki iş tanımı gereği konusunda kişilerce de yaptırılmaktadır. Ancak gerek bu hasar araştırmacılığı yapan kişi veya departmanlar, gerekse şirketlerce geliştirilen uygulamalara hukuken daha detaylı olarak bakılması, hasar süreçleri, buna bağlı hukuki süreçler ile hasar araştırmacısının faaliyeti ve bu süreçlerle ilişkisinin ortaya konulması suretiyle bilgilendirme yapılıp, bu eğitim sonrasında farklı bir gözle faaliyet, süreç ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile katılımcının mesleki yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Sahte Hasarlar ile Mücadele (Zafer Şenler)

 • Giriş
 • Suistimal nedir?
 • Suistimalcinin özellikleri
 • Suistimal üçgeni
 • Suistimal neden böyle yaygın?
 • Sigorta suistimali nedir?
 • Sigorta suistimalinin boyutu ve büyük resim
 • Suistimallerin sınıflandırılması (kaynak, zaman, fail)
 • Sahte hasarla neden mücadele ediyoruz?
 • Bedeni hasarlarda suistimal çeşitleri
 • Mücadele yöntemleri
 • Mücadele araçları
 • Suistimal göstergeleri (red flags)

Hukuki Yönü ve Uygulama Çerçevesi (Av. Nuray Dinçment)

 • Sigortada Hasar Araştırmacısı, Yetki ve Sorumluluklarının Hukuki Çerçevesi
 • Hasar Araştırmacısı - Sigorta Eksperi ilişkisi
 • Hasar Araştırmasından Beklenmesi Gerekenler
 • Bir Sigorta Hasarının Araştırılması
 • Sigorta Ölüm Hasarlarının Araştırılması
 • Sigorta Hasarlarında Hukuki İspat Sorunları, (Yargı kararları ışığında )
 • Sektörünün Suiistimalle Mücadelesinde Yeri

Bedeni Tazminatların İşleyiş Prosedürü ve Dosya Kontrolüne Genel Bakış (Aysel Bayrak)

 • Bedeni zararlarda dosya incelemesi
  • Maluliyet Raporu Tetkiki ve değerlendirmesi
 • Şüpheli dosya elemesi
 • Şüpheli olduğu düşünülen dosyada izlenecek prosedür
 • Şüpheli olduğuna kanaat getirilen dosyanın reddinde aranan evrak, bilgi, belge
 • Vaka çalışması

Suistimal - SİSEB - SİSBİS (Salih Taşyon)

 • Dünyada Suistimalle Mücadele
 • Türkiye’de Suistimal ile Mücadele -SİSEB
 • Efektif Fraud Yönetimi 
 • Suistimal Tespitinde Teknoloji Kullanımı
  • Analitik model,
  • İş kuralları,
 • Yanlış Sigorta Uygulamaları
 • SİSBİS ve Önemi
 • Organize Suistimal Vakalar

Bedeni hasar araştırma sürecinde görevler alıp sigorta şirketleri bünyesinde çalışan; hasar araştırmacıları, hasar departmanı yönetici ve çalışanları, hukuk müşavirleri, avukatlar, risk yöneticileri, denetci ve uyum görevlileri.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!