Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Sigortaya İlişkin Hükümleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Sigortaya İlişkin Hükümleri

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz iş hayatında kişisel verilere yönelik düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlerin yeni dönemde sorumlulukları bulunmaktadır. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve paylaşılması kavramları ile şirketlerin veri güvenliğine ilişkin uygulamaları önem arz etmektedir.

Eğitim kapsamında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile kişisel verilerle ilgili temel kavramlar ele alınacaktır. Bunun yanı sıra kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılması hususunda sigorta ve emeklilik şirketleri ve aracılarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat

 •  Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuatta yapılan son değişiklikler ile rehberler de dikkate alınarak bu değişikliklerin yorumlanması
 •  Uluslararası Düzenlemeler
 •  AB Direktifleri ve Uygulamaları
 •  6698 sayılı Kanun ile Alt Düzenlemeler
 •  Kişisel Verilerle İlişkili Sigortacılık Düzenlemeleri

Temel Kavramlar ve İlkeler

 •  Kişisel Veri Tanımı, Özel Nitelikli Kişisel Veri
 •  Kişisel Verinin İşlenmesi ve Paylaşılması
 •  Verinin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Aktarılması

Sigorta ve Emeklilik Şirketlerine İlişkin Yükümlülükler

 •  Kişisel Verilerin İşlenme Esasları
 •   Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
 •   Aracıların Sorumlulukları
 •   Sigortacılık Sektörüne İlişkin Sorunlar ve Örnek Senaryolar
 •   Veri Sahibi Hakları ve Veri Güvenliği
 •   Cezai Müeyyideler

 

Şirketlerin hukuk, uyum ve teknik birimlerinde çalışan kişiler

Şirketlerin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerinde çalışan kişiler

Şirket yöneticileri

Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer çalışanlar

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!