Risk Yönetimi İzleme ve Denetim İlişkisi
Risk Yönetimi İzleme ve Denetim İlişkisi

Şirketlerin iç ve dış risklerinin doğru ve dünya ile uyumlu bir şekilde yapılmasıını sağlamaktır.

  • Risk ve Belirsizlik Kavramları
  • Riskin Tanımlanması
  • Riskin Kaynakları
  • Risk Çeşitleri (IAIS gruplandırması ışığında)
  • Risk Yönetim Süreci
  • Risk Yönetim Enstrümanları (Reasürans, ART, Çeşitlendirme, Türev Ürünler vs)
  • Risk Yönetme Şekilleri
  • Risk Kontrol Birimi
  • Denetim Süreci
 

Şirketlerin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi departmanları çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!