Aktüerlerin Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Esasları
Aktüerlerin Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Esasları

Aktüerlerin Görev ve Sorumluluklarını gerek yerel mevzuat gerekse yurtdışı uygulamaları ışığında hedef kitlenin yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerine hakim olmaları ve denetime hazır hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

  • 5884 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri
  • Aktüerler yönetmeliği,  İlgili Genelge ve Sektör Duyuruları
  • Aktüeryal Planlama ve Yönetim Teknikleri
  • Code of Conduct kavramı ve Yurtdışı uygulamaları
  • Aktüeryal Kontrol Döngüsü
  • Menfaat Sahiplerinin (Stakeholders) Aktüerden Beklentileri
  • Aktüeryal Açıdan Riskin Değerlendirilmesi
 

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde aktüerler, aktüer adayları ve aktüerya departmanı personeli.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!