Hasar Dosyaları İnceleme
Hasar Dosyaları İnceleme
 • Sigorta Tazminatlarıyla İlgili Bazı Önemli Tanımlar ve Kavramlar
 • Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Hayat ve ferdi kaza sigortalarında tazminat süreci
  • Hayat ve ferdi kaza sigortalarında tazminat talep formlarında bulunması gereken bilgiler ve belgeler
  • Sigortalının ortadan kaybolması (gaiplik)
  • Poliçedeki sigorta teminatının kapsamının doğrulanması
  • Tazminat ödemesi yapılacak kişinin (lehtarın/lehtarların) belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında ödenecek tazminat tutarının belirlenmesi
  • Hayat ve ferdi kaza sigortalarında tazminat ödeme şeklinin belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat talebinin ret edilmesi
  • İntihar istisnası
  • Sigortacı tarafından itiraz edilebilir tazminat talepleri
  • Eksik ve/veya yanlış beyan ve cayma
  • Hayat irat sigortaları
 • Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde Karşılaşılan Sahtekârlık ve Suistimal Örnekleri
 • Sahte Evraka ilişkin Ayırt Edici Tanımlar
 • Sigorta Suistimallerinin Önlenmesi Sürecindeki Faaliyetler
  • Caydırıcılık
  • Önleyicilik
  • Meydana çıkarma
  • Etkiyi azaltma
  • Analiz
  • Politika
  • Araştırma
  • Hukuki süreç
 • Türkiye’deki Sigortacılık Sektöründe Sigorta Suistimalleri Konusundaki Düzenlemeler ve Suistimallerinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar
  • Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) Uygulaması
  • Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu (SİSEB)
  • TSB Suistimalle Mücadele ve Araştırma Komitesi
  • Sigortam 360 Uygulaması
  • Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Şirketin kendi tazminat talepleri (hasar) değerlendirme süreçleri göz önünde bulundurularak örnek tazminat dosyalarının incelenmesi

 Platformunuzu seçin ve Paylaşın!