Bedeni Zararlarda Hasar Uygulamaları ve Hukuki Süreçler
Bedeni Zararlarda Hasar Uygulamaları ve Hukuki Süreçler

Eğitim programı ile, bedeni  zararları güvence altına alan sigorta poliçelerinin teminat yapısı ile hasar vakalarının incelenmesi; Genel Şartlar, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuat kapsamında ortaya çıkan yargı kararları dikkate alınarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

  • İşveren Mali Mesuliyet Poliçeleri Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları
  • Hekim Sorumluluk Poliçeleri Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları
  • Trafik Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları
  • Ferdi Kaza Poliçeleri Teminat Yapısı ve Hasar Uygulamaları

Hayat Dışı Sigorta Şirketleri,Acenteler, Avukatlar, BrokerlerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!