Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)

Eğitim Programı ile;

 • Risklerin neler olduğu gerçekten biliniyor mu?
 • Bu riskleri etkin bir şekilde yöneterek, risk / kazanç dengesi lehde kullanılabiliyor mu?
 • Riskler için uygun kontroller var mı?
 • Kontroller etkili bir biçimde çalışıyor mu?
 • Hangi kontroller iyileştirilmek / geliştirilmek zorundadır?

Sorularına katılımcıların kurumlarında cevap verebiliyor olması ve çözüm üretebiliyor olması hedeflenmektedir.

 • ERM Kavramına Giriş
 • Tarihsel Gelişimi
 • Yönetişim Yapısı ve ERM Çatısı
 • Temel Riskler
  • Finansal riskler
   • Piyasa riski
   • Faiz oranı riski
   • Likidite riski
  • Kredi riski
  • Sigortacılık riski
  • Operasyonel riskler
 • İyi Bir ERM Yapısının Temel Unsurları
  • Risk Ölçümü
  • İzleme
  • Dokumantasyon
  • Raporlama
  • Kullanım testi
  • Validasyon
  • Risk politikaları
  • Risk toleransı /iştahı
  • Denetim/kontrol
 • İçsel Modellerin Rolü/Yönetilmesi
 • ORSA

Şirket içerisinderisk yönetimi organizasyonunun doğru konumlandırılması ve risklerin efektif yönetilmesi vizyonu ile hareket etmek isteyen tüm yöneticilerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!