Trafik Sigortalarında Uygulamalı Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplamaları
Trafik Sigortalarında Uygulamalı Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplamaları

Trafik Sigortası kapsamında sunulan bedeni zarar teminatlarına (Destekten Yoksun Kalma, Sürekli Sakatlık) ilişkin; tazminat hesaplama yönteminin, ilgili mevzuatın paylaşılması ve eğitim katılımcısının tazminat vakalarını değerlendirirken yorumlama yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 
 • Bedeni zarar tazminatı hesaplamasına konu unsurlar
 • Bedeni zarar tazminatı hesaplamaları
  • Aktüeryal Hesaplama ve Örnekleri
  • Yargıtay Kriterlerine Göre Hesaplama ve Örnekleri
  • Hesaplama Farklılıklarına İlişkin Açıklamalar
  • Yoruma açık sübjektif unsurlar
 • Hesaplamaların ve hasar süreçlerinin şirkete ve şirketin bilançosuna olan etkileri
 
 
 

 

Trafik sigortasında bedeni zarar konusunda, tazminat ve hukuk alanında çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!