Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Gözetim Merkezi'nde İç Sistemler Denetimi
Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Gözetim Merkezi'nde İç Sistemler Denetimi

Eğitim kapsamındaki kurumların iç bünyelerinde tesis ettikleri iç sistemler yapısının mevzuata uygunluğu ile etkinliğine ilişkin denetim kriterleri hakkında katılımcıları bilgilendirerek, iç sistemler denetimine hazırlık yapmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

  • İlgili Mevzuat
  • İç Denetim Sistemine İlişkin Denetim Bakış Açısı
  • İç Kontrol Sistemine İlişkin Denetim Bakış Açısı
  • Risk Yönetim Sistemine İlişkin Denetim Bakış Açısı
  • Uyum Sistemine İlişkin Denetim Bakış Açısı

Sigorta, emeklilik ve reaüsrans şirketleri ile ilgili mevzuat kapsamında iç sistemler tesis etmekle yükümlü tüm kurumların iç sistemler sorumluları (üst düzey şirket yöneticileri, iç denetim sorumluları, iç kontrol sorumluları, risk yönetim sorumluları)  ile ilgili konu hakkında bilgi almak isteyen diğer şirket çalışanları)Platformunuzu seçin ve Paylaşın!