Eşyanın Taşınmasına İlişkin Uluslararası Konvansiyonlar, Kayıp, Hasar, Gecikme ve Sorumluluklar
Eşyanın Taşınmasına İlişkin Uluslararası Konvansiyonlar, Kayıp, Hasar, Gecikme ve Sorumluluklar

Eğitim programı ile katılımcının taşıyıcının hukuki sorumlulukları, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve teminat kapsamları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak sözleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amaçlanmaktadır

 

  • Uluslararası Konvansiyonlar ( Varşova, CMR, Cotif/CIM ve Yeni TTK ) Konvansiyonu,
  • Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasında Taşıyıcının ve Gönderenin Sorumlulukları,
  •  Sorumluluğun Tanımı,
  • CMR Sorumluluk Sigortası ve Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası’nın Benzer Yanları,
  • Örnek Olaylar Mahkeme Kararları
 

 

Sigorta Şirketlerinin operasyon, nakliye, taşıma, ihbar ve rücu bölüm çalışanları, avukatlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!