Yabancı Dilde Temsil ve Etkili Sunum Teknikleri (İngilizce)
Yabancı Dilde Temsil ve Etkili Sunum Teknikleri (İngilizce)

Eğitim dili İngilizce'dir. Katılımcıları uygun ses yönetimi teknikleri ile donatırken, izleyici ilgisini sürdürme, soruları, karşıt görüşleri yönetme ve vücut dilini kullanma teknikleri konusunda eğitmek amaçlanır. Eğitim, kendinden emin, inandırıcı ve iddialı olma sanatına odaklanır. Yönetici duruşu ve ilk izlenimler üzerinde etkili olma tartışılır. Eğitim interaktif yönleri ağırlıklı bir eğitim olup duyusal ve işitsel materyallerle desteklenir. Tüm dünyadan TED konuşmaları tartışılır, önerilir. 8-9 kişilik bir grupla gerçekleşen eğitimde katılımcıların ikinci gün sonunda hazırlayacakları sunumlar değerlendirilir.

             1. gün:

1.Seans: Bir Sunuma veya Toplantıya Başlama Yöntemleri

2.Seans: Sayılar, Grafikler ve Çizelgeler Hakkında Konuşmak

3.Seans: Ses Yönetimi

4.Seans: Seyirciyi Etkileme Teknikleri 1

5.Seans: Örnek Video ve Ses Klipleri

             2. gün:

6.Seans: Seyirciyi Etkileme Teknikleri 2

7.Seans: İş Terimleri

8.Seans: Soruları Karşılama

9.Seans: Beden Dili

10.Seans: Örnek Video ve Ses Klipleri

11.Seans: Katılımcı Sunumları ve Değerlendirilmesi

 

Content (in English)

•1st Day:

Session 1: Starting a Presentation or meeting

Session 2: Talking about numbers, graphs and charts

Session 3: Voice management

Session 4: Techniques to hook audience 1

Session 5: Video and Audio clip

•2nd Day:

Session 6: Techniques to hook audience 2

Session 7: Business phrases

Session 8: Handling Questions

Session 9: Body Language

Session 10: Video and Audio clip

Session 11: Participant presentations and feedback

 

Orta Seviye ve İleri Seviyede İngilizce konuşan, konuşma yaparken kendinden emin ve ikna edici olmak isteyen herkesPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!