Acente Bulma, Yaratma ve Elde Tutma Programlarına Yönelik Satış ve Pazarlama Süreçleri
Acente Bulma, Yaratma ve Elde Tutma Programlarına Yönelik Satış ve Pazarlama Süreçleri

Eğitim ile birlikte katılımcıların,

Acenteliğin sigorta şirketi içindeki rolünün ve yükselen bir değer olarak temsil gücünün önemini vurgulamak suretiyle acenteliğin kuruluş amaçları, acente-şirket arasındaki beklenti ilişkisinin nasıl kurulacağının değerlendirebilmesini sağlamak,
Aday acente bulma, seçme ve temsilcilik verme ölçütlerinin analiz edebilmesini sağlamak,
Mevcut ve yeni kurulan acenteler arasındaki beklenti farklılıklarının vurgulanması, acente açılışıyla birlikte gözlemleme, takip ve koçluk yapma becerilerini kazanması,
Rekabette acenteyi elde tutma teknikleri, rekabete karşı rekabet üstü kalma becerilerinin geliştirilmesi,
Bireysel acentelik ile kurumsallaşma yönünde gelişen acente arasındaki belirgin farklılığın nasıl olduğunu değerlendirebilmesi
Müşteri kazanma, elde tutma, bağlılık yaratma ve satışın yenilenmiş uygulamaları konularında gelişmiş yaklaşımları oluşturarak verimli projeler sunabilmesi amaçlanmaktadır.

 • Acente kime denir? hukuki boyutu nedir?
 • Sigortacılıkta Acentenin önemi nedir? Üretimdeki rolü nasıl tarif edilmelidir?
 • Sigorta Şirketinde  Acentenin yeri neresidir? Acente nasıl algılanmalıdır?
 • Potansiyel Acente bulma yöntemleri, Hedef acente haline getirme yaklaşımları,
 • Acentenin kuruluş amacı ne olmalıdır?
 • Acente yapılanmasını nasıl oluşturmalıdır?
 • Organizasyonel yapı Acente içinde nasıl kurulmalıdır?
 • Acentenin sorumluluk alanları nelerdir?
 • Şirket, Acente ilişkileri ve iletişimi nasıl konumlandırılmalıdır?
 • Şirket ve Acente arasında karşılıklı beklentilere nasıl yaklaşım gösterilmelidir?
 • Acentenin şirkete bağlılığı nasıl sağlanır?
 • Acentenin organizasyon sorunları nelerdir, çözüm önerileri ne olmalıdır?
 • Acentenin maliyetini etkileyen faktörler nelerdir?
 • Acenteye daha fazla sattırma yöntemlerinin değerlendirilmesi,
 • Hangi satışlar acente karlılığını daha fazla etkiler?
 • Acente için eğitim ve gelişim sürecinin planlanması,
 • Acente satış ekibinin oluşturulması ve yönetilmesinde öneriler ne olmalıdır?
 • Çağdaş satış ve pazarlama kavramları içeriğinde; acentenin mevcut müşterilerini koruması ve müşteri yaratmasına yönelik yeni metotların neler olacağı,
 • Teknoloji kullanımıyla birlikte bunun satış artırıcı özelliklerinin nasılı değerlendirileceği.
 • Acente hizmetleri departmanı uzman ve yöneticileri,
 • Acente satış destek uzman ve yöneticileri,
 • Bölge müdürlükleri, Acente sorumluları.
 • Satış destek yöneticileri
 • Satış bütçeleri ve raporlamalarından sorumlu yöneticiler
 • Bütçe ve Planlama yöneticileri
 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!