İstatistik ve Olasılık
İstatistik ve Olasılık

Eğitim programı ile birlikte katılımcıların, temel olasılık ve matematiksel istatistik ile aktüeryal modellemelerde kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerine ilişkin bir temel oluşturması amaçlanmaktadır.

 

OLASILIK

 • Olasılık Aksiyomları
 • Koşullu Olasılık
 • Bağımsızlık
 • Bayes Teoremi
 • Tek Değişkenli Olasılık Dağılımları
  • Kesikli dağılımlar
  • Sürekli dağılımlar
  • Merkezi eğilim ölçüleri
  • Dağılım ölçüleri
  • Moment türeten (yaratıcı) fonksiyonlar
  • Dönüşümler
  • Karma dağılımlar
 • Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları
  • Kesikli rassal değişkenler için birleşik dağılımlar
  • Sürekli rassal değişkenler için birleşik dağılımlar
  • Marjinal ve koşullu dağılımlar
  • Dağılım ölçüleri
  • Birleşik moment türeten (yaratıcı) fonksiyonlar
  • Kovaryans ve korelasyon
  • Dönüşümler
  • Sıra istatistikleri
 • Limit Teoremleri

           İSTATİSTİK

 • Verilerin Özetlenmesi, Konum ve Değişim Ölçüleri
 • Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
 • Tahmin Yöntemleri
 • Tahmin Edici Özellikleri ve Gerekleri
 • Hipotez Testleri
 • Varyans Analizi
 • Çoklu Doğrusal Regresyon
 • Doğrusal Olmayan Regresyon
 

1. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan adaylarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!