Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Yangın Branşı)
Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Yangın Branşı)

Sigorta sektöründe yangın hasar uygulamalarında ve olayların suistimalle mücadelesinde, araştırma yapabilmek her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Hasar araştırması,dış kaynaklı hasar araştırmacılarının yanı sıra sigorta şirketleri bünyesindeki iş tanımı gereği konusunda kişilerce de yaptırılmaktadır. Ancak gerek bu hasar araştırmacılığı yapan kişi veya departmanlar, gerekse şirketlerce geliştirilen uygulamalara hukuken daha detaylı olarak bakılması, hasar süreçleri, buna bağlı hukuki süreçler ile hasar araştırmacısının faaliyeti ve bu süreçlerle ilişkisinin ortaya konulması suretiyle bilgilendirme yapılıp, bu eğitim sonrasında farklı bir gözle faaliyet, süreç ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile katılımcının mesleki yetkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Suistimal - SİSEB - SİSBİS (Salih Taşyon)

 • Dünyada Suistimalle Mücadele
 • Türkiye’de Suistimal ile Mücadele -SİSEB
 • Efektif Fraud Yönetimi 
 • Suistimal Tespitinde Teknoloji Kullanımı
  • Analitik model,
  • İş kuralları,
 • Yanlış Sigorta Uygulamaları
 • SİSBİS ve Önemi
 • Organize Suistimal Vakalar

Yangın Sigortalarında Suistimal (Ali İzzet Börü)

 • Yangın Sigortalarına Genel Bakış
 • Yangın ve Yanma Olayı
 • Yıldırım
 • İnfilak
 • Ek Teminatlar
 • Doğal Afetler

 

 • Yangın Sigortalarında Suistimaller
 • Yangın Ana Teminatında Suistimaller
 • Ek Teminatlarda Suistimaller
 • Suistimal Örnekleri

Hukuki Bakımdan Yangın Sigortalarında Suistimal (Av. Kamil Özbasan)

   Genel Bakış Ve Hukuki Çerçeve

 • Türk Ceza Kanunu bakımından sigorta dolandırıcılığı suçu
 • Yangın Sigorta poliçesi ve Genel Şartlar
 • Sigorta sözleşmesi taraflarının borç yükümlülükleri
 • TTK. bakımından borç ve yükümlülükler
 • Genel Şartlar bakımından borç ve yükümlülükler


   Yetkiler Ve Sınırlamalar

 • Sigortacının Kanundan ve sözleşmeden doğan yetkileri ve sınırları
 • Eksperin yasal yetkileri ve sınırları
 •  Araştırmacının yasal yetkileri ve sınırları

   Hukuki Uyuşmazlıklar Ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

 • İspat hukuku ve yaşanan sorunlar
 • Sigorta şirketinin yetkisi ve kullanımına ilişkin sorunlar
 • Eksperin ve araştırmacının yetkisi ve kullanımına ilişkin sorunlar
 • Örnek olaylar ve Yargı kararlarının değerlendirilmesi 

Yangın Hasar Dosyalarında Suistimal İncelemesi (İlter Mutlu Türk)

 • Suistimal Türleri ve Ayırt Edici Özellikleri
 • Poliçe teminatına girmeyen bir hasarı tazmin etmek
 • Poliçe kapsamına girmeyen bir kıymeti sigortalıymış gibi göstermek
 • Hasar olmamasına rağmen varmış gibi göstermek
 • Meydana gelmiş bir hasarı arttırmak
 • Meydana gelmiş bir hasarı olduğundan fazla göstermek
 • Meydana gelmiş bir hasar için birden fazla sigorta şirketinden tazminat almak
 • Hasar meydana geldikten sonra poliçe tanzim ettirmek
 • Kasten hasar meydana getirmek
 • Rücu haklarını engellemek
 • Suistimal Tespiti
 • Saha İncelemesi
 • Sahada tespit edilmesi gereken hususlar
 • Evrak İncelemesi
 • Evrak incelemede dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Evrak ekolleri
 • Örnek Olaylar

 

Yangın sigortalarında hasar araştırma sürecinde görevler alıp sigorta şirketleri bünyesinde çalışan; hasar araştırmacıları, hasar departmanı yönetici ve çalışanları, hukuk müşavirleri, avukatlar, risk yöneticileri, denetci ve uyum görevlileri.



Platformunuzu seçin ve Paylaşın!