Denetime Yönelik Temel Sigortacılık, Denetim Hukuku ve Finansal Göstergeler
Denetime Yönelik Temel Sigortacılık, Denetim Hukuku ve Finansal Göstergeler

Eğitim programı ile katılımcıların;

 • Denetim işlemleri özelinde temel sigortacılık bilgilerinin öğrenilmesi,
 • Planlama, kontrol ve raporlama konularında Üst Yönetime bilgi aktarmalarını sağlamak üzere, finansal tabloların hazırlanması hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması,
 • Mali göstergeleri yorumlayabilmeleri,
 • Genel görünümün karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi becerilerinin kazandırılması,
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ayrılacak Teknik Karşılıklarla ilgili genel bilgi edinilmesinin sağlanması,

amaçlanmaktadır.

 • Sigortaya Giriş; Risk ve Sigorta
  • Risk, Riziko ve Tehlike
  • Riskin Kaynakları
  • Risklerin Sınıflandırılması
  • Risklerin Transferi ve Sigorta Sistemi
  • Sigortalanabilir Risk
 • Sigortanın Temel Kuralları ve Temel Prensipleri
  • Temel Kurallar
   • Büyük Sayılar Kuralı
   • Seçme Kuralı
   • Riskin Bölünmesi Kuralı
   • Oran (Proporsiyon Kuralı)
  • Temel Prensipler
   • Sigortalanabilir Menfaat
   • Azami İyi Niyet
   • Tazminat
   • Halefiyet
   • Hasara Katılım
   • Yakın Sebep
 • Sigorta İşletmeciliği
  • Temel Kavramlar
  • Sigorta İşletmesinin Amaçları ve Fonksiyonları
  • Dünya’da Sigortacılık
  • Türkiye’de Sigortacılık
  • Sigorta İşletmelerinin Kuruluşu ve Organizasyon yapıları
  • Sigorta Sektörünün Bireyleri
   • Arz Edenler
   • Talep Edenler
   • Destekleyenler
   • Servis Sunanlar
 • Reasürans
  • Reasürans ihtiyacı
  • Reasüransın İşlevleri
  • Reasürans Türleri
   • İhtiyari ( Fakultatif) Reasürans Anlaşmaları
   • Oransal ( Bölüşmeli) Reasürans Anlaşmaları
    • Kotpar ( Quota Share)
    • Eksedan Anlaşmaları ( Surplus)
   • Oransal Olmayan ( Bölüşmesiz) Reasürans Anlaşmaları
    • Hasar Fazlası ( Excess of Loss) Anlaşmaları
    • Hasar Oranı Fazlası  ( Excess Aggregate ve StopLoss )  Anlaşmaları
   • Pool Anlaşmaları
 • Sigorta Hukuku
  • Genel Hukuk Bilgileri
  • Sigorta Hukuku
   • Sigorta Sözleşmesi ve Sözleşmenin Tarafları
   • Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
   • Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri
   • Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi
   • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 • Sigorta Denetim
  • Genel Olarak Sigorta Sektöründe Denetim
  • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Genel Bakış
   • Kanunun Yapısı
   • Kanunun Kapsamı
   • Kanunun Getirdikleri
  • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ‘Mali Bünye’ye İlişkin Hükümleri
   • Teknik Karşılıklar
   • Teminatlar
   • Hesap Esasları,  Kayıt Düzeni ile Temel Mali Tablo ve Mali Bünye Düzenlemeleri
   • Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı
   • Mali Bünyenin Güçlendirilmesi
 • Uygulama
  • Temel Muhasebe İlkeleri, Hesaplar ve Çift Yanlı İşleme Yöntemi ile ilgili Genel Hatırlatma
  • Sigorta Şirketlerinin Temel Mali Tabloları
   • Teknik Kar ve Zarar Hesabı
   • Bilanço ve Bilanço Dışı Hesaplar
  • Teknik Karşılıklar
   • Kazanılmamış Primler  Karşılığı
   • Devam Eden Riskler Karşılığı
   • Dengeleme Karşılığı
   • Matematik Karşılıklar
   • Muallak Tazminat Karşılığı
    • Gerçekleşmiş Ancak Henüz Rapor Edilmemiş TazminatlarKarşılığı (IBNR)
    • Aktuaryal Zincirleme Merdiven Metodu
   • İkramiye ve İndirimler Karşılığı
  • Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik
   • Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (Solvency Margin)
  • Sigorta Şirketlerinde Mali Analiz
   • Genel Olarak Mali Analiz
   • Mali Analiz ve Rasyolar
   • Mali Analiz Sonuçlarının İrdelenmesi

Sigorta ve Bireysel Emeklilik sektöründe denetim birimleri ile denetim işlemleri özelinde temel sigortacılık ve sektör denetiminin temel ilkelerini öğrenmek isteyen diğer birim çalışanlarından Uzman Yardımcısı, Uzman ve yönetici adayları pozisyonlarına kadar olan deneyim skalasındaki kişiler.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!