Hayat Sigortaları Mevzuatı
Hayat Sigortaları Mevzuatı
Eğitim; katılımcılar için hayat sigortalarının ekonomik, sosyal, bireysel ve kurumsal açıdan hayatımızdaki yerini mevzuat ve örnek olaylar üzerinden anlatmayı ve farkındalık oluşturmayı, Bireysel Emeklilik Sistemine kısa bir bakış ile Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi arasındaki farklılıkları ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

 • Kişilik Kavramı
 • Gerçek Kişi
 • Tüzel Kişilik
 • Hukuki İşlem
 • Hukuki İşlem Nedir
 • İki Taraflı Hukuki İşlem (Sözleşme)
 • Sözleşme
 • Nedir
 • Sözleşmenin Unsurları
 • Sözleşmenin Türleri 
 •  Sigorta Sözleşmeleri
 • Tanımı
 • Sigorta Mevzuatı
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Sözleşmeleri
 • Genel Hükümler
 • Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler (Can Sigortaları)
 • Hayat Sigortaları
 • Kaza Sigortaları
 • Hastalık ve Sağlık Sigortaları
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları
 • Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
 • Tanımı
 • BE Sözleşmesi Sigorta Sözleşmesi Değildir
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı
 

Teknik, Pazarlama ve Satış Departmanı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!