İç Kontrol Sistemleri
İç Kontrol Sistemleri

İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi kavramlarının birbirleriyle farkları ve bağlantılarını açıklamak. Kurum süreçlerinin, IT sisteminin, iş akışlarının risk yönetimi bakış açısıyla değerlendirilerek gerekli kontrol ihtiyaçlarını belirlemek, buna uygun kontrolleri tasarlamak, sonuçların takibi ve raporlamaların yapılması konusunda gerekli yetkinlikleri ve icracı birimlere süreçlerindeki risk ve kontrollerin sahipliği bakış açısını kazandırmak amaçlanmaktadır.

 • İç kontrolün tanımı ve amacı
 • İç denetim ile farkları neler?
 • Risk yönetimi ile bağlantısının kurulması
 • Organizasyondaki gerekliliklerin belirlenmesi (sorumluluklar ve yetkilendirmeler)
 • Kontrolün tasarlanması aşaması
 • Kontrol yönteminin belirlenmesi (önleyici/ düzeltici)
 • Kontrol matrisinin oluşturulması
 • Süreç kontrolleri/ IT sistemi kontrolleri/ yasal kontroller
 • Sonuçların takibi, değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Aksiyonların belirlenmesi ve takibi
 • Örnek çalışmalar
 • İç kontrol birimi çalışan ve yöneticileri
 • Genel müdürlük birimi çalışan ve yöneticileri


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!