Özel Sağlık Sigortalarında Yaşanan Gelişmeler
Özel Sağlık Sigortalarında Yaşanan Gelişmeler

Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin dünya uygulaması ile Ülkemiz uygulamasının karşılaştırılması sağlanacak, Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın getirdiği yükümlülükler tartışılacak, Ruhsat başvurusu işlemlerinde değerlendirme kriterleri aktarılacak ve özel sağlık sigortacılığında havuz modeli hakkında fikir alış verişinde bulunulacaktır.

 • 5510 Sayılı Kanun kapsamında Genel Sağlık Sigortası
 • Özel Sağlık Sigortasının “kamuyu tamamlama özelliği”
 • SAGMER uygulaması
 • Ruhsat Başvuru Dosyası Değerlendirme Kriterleri 
 • Kişisel Bilgilerin Güvenliğine İlişkin Kanunun Yarattığı Riskler
 • Özel Sigortacılıkta Havuz Modeli Tartışmaları
 • Sağlık branşında ruhsat başvurusu yapacak emeklilik şirketi çalışanları
 • Ruhsat Başvuru Dosyası hazırlayan Danışmanlık Şirketi Çalışanları 
 • Sigorta ve emeklilik şirketlerinde sağlık branşı çalışanları
 • Aracılar
 • Özel hastanelerin provizyondan sorumlu çalışanları
   


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!