Türkiye Mevzuatında Teknik Karşılıklar, TFRS 17'ye Geçiş Süreci ve Teknik Karşılıkların Hesaplama Yöntemleri
Türkiye Mevzuatında Teknik Karşılıklar, TFRS 17'ye Geçiş Süreci ve Teknik Karşılıkların Hesaplama Yöntemleri

Eğitim programı kapsamında sigortacılık teknik karşılıklarına ilişkin olarak; öncelikle ülkemiz sigortacılık mevzuatında yer alan uygulamaların anlatılması, son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ve amaçları hakkında bilgi verilmesi, TFRS 17 kapsamında ülkemiz mevzuatının değerlendirilmesi ve değişecek noktaların anlatılması planlanmaktadır. Eğitimin ikinci bölümünde TFRS 17’ye geçiş süreci ve karşılaşılacak güçlükler bağlamında bu döneme hazırlık açısından katilimcilarin yetkinliğinin artırılması için, sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü oluşturan teknik karşılıkların aktüeryal prensipler ışığında tahmin edilmesi konusu işlenecektir.

 

Birinci Bölüm

  • Türkiye sigortacılık mevzuatında teknik karşılıklar
  • Havuz uygulamaları
  • TFRS 17’de teknik karşılık yaklaşımı
  • TFRS 17 ve yürürlükteki mevzuatta yer alan farklar
  • Solvency 2 ile IFRS 17 farkları

İkinci Bölüm

  • Teknik karşılıklarda en iyi tahmin
  • Verinin irdelenmesi, aykırı verinin tespiti, trendler ve trendlerde sapmalar
  • Modelleme ve tahmin
  • Modelin test edilmesi ve model revizyonu
  • Solvency 2 kapsamında Türkiye’de yaşanabilecek zorlukalar
 

 

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi  aktüerya, muhasebe ve finansal raporlama, hasar birimlerinin çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!