Acentelik Sözleşmeleri ve Yargıtay Kararları
Acentelik Sözleşmeleri ve Yargıtay Kararları

Eğitim programı ile birlikte, acentelik süreçlerinde düzenlenecek sözleşmelerde dikkat edilecek hususların katılımcılarla paylaşılması ve bu sözleşmeler çerçevesinde uygulamanın mevzuata uygun ilerlemesi ve ortaya çıkacak anlaşmazlıkların yargıda nasıl sonlandığı ele alınarak bu alanda yaşanan sorunların asgariye çekilmesi amaçlanmaktadır.

  • Acentelik Sözleşmesi ve Tarafları
  • Sözleşmesinin Kuruluşu  ve Sona Ermesi,
  • Sigortacılık  Kanunu Acentelere İlişkin Hükümler
  • T.T.K Acente Düzenlemeleri 
  • Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
  • Acentelerin  Sigortalı Karşısındaki Hak ve Yükümlülükleri 
  • Acentelerin Sigorta Şirketi Karşısındaki Hak ve Yükümlülükleri 
  • Uyuşmazlıklar  ve  Yargı Kararları 
     

Acente ve Hukuk departmanlarında çalışanları ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!