Operasyonel Risk Yönetimi
Operasyonel Risk Yönetimi

Denetim , kontrol, ve risk analiz süreçlerinin daha efektif değerlendirilmesinin sağlanarak; süreçler dahilindeki operasyonel risklerin tespiti, analizi ve yönetimi için nasıl bir risk yönetimi çerçevesi oluşturulması gerektiği yönünde gereken yetkinlikleri sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Risk ve risk yönetimi kavramları
 • Risklerin sınıflandırması
 • Operasyonel risklerin tanımı ve kapsamı
 • Risk iştahı, risk limitleri, risk toleransı kavramları
 • Risk haritasının oluşturulması ve öncelikli risklerin belirlenmesi
 • Anahtar risk göstergeleri (KRI)
 • Operasyonel kayıp datası
 • Risk öz değerlendirme (RSA)
 • Rol ve sorumluluklar
 • Süreç, görev tanımı ve politikaların oluşturulması
 • Risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim birimi çalışan ve yöneticileri
 • Süreç sahibi birimlerin çalışan ve yöneticileri
 • Operasyonel risk yönetimi sisteminin oluşturulmasında görev alan/alacak çalışan ve yöneticiler


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!