Sigorta Sektörünün Bugünü ve Geleceğine Stratejik Bakış
Sigorta Sektörünün Bugünü ve Geleceğine Stratejik Bakış

Katılımcıların;
Sigortacılığa büyük pencereden bakmalarını, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmalarını sağlamak, Türk Sigorta Sektörü’nde performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazandırmak, M.Porter’ın 5 Güç Analizi ve PESTLE Analizi gibi yöntemleri grup çalışması ile uygulayarak sektörün rekabet koşulları ve geleceği ile ilgili fikir geliştirme ve diğer fikirlerden esinlenme yoluyla sektöre stratejik bakış yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

  • Dünyada ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Dinamikleri
  • Sigorta Sektöründe Global ve Yerel Trendler, Gelecekte Sigortacıları Neler Bekliyor?
  • Türk Sigorta Sektörünün Sermaye Yapısı, Branş Yapısı, Dağıtım Kanalları, Finansal Performansı
  • Türk Sigorta Piyasasında Rekabet Dinamiklerini Porter’ın 5 Güç Metodu ile Anlamak ( Grup Çalışması)
  • Türk Sigorta Sektörünü Gelecek Dönemde Etkileyecek Faktörleri PESTLE Analizi ile Ortaya Çıkartmak (Grup Çalışması)
  • Türk Sigorta Sektörü Performansının Anahtar Göstergelerle Analizi, Sektör Konsantrasyonu, Ana Oyuncular ve Rekabet Dinamikleri

Sigorta Şirketleri Çalışanları: Orta Kademe Yöneticiler, Yönetici Adayı ve UzmanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!