Sigortacılıkta Rekabet Becerileri ve Ticari Farkındalık
Sigortacılıkta Rekabet Becerileri ve Ticari Farkındalık

Katılımcıların;
Rekabet stratejilerini, strateji oluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak, Sigorta Şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri grup çalışması yoluyla belirlemek, sigorta sektörünün ortalama yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

  • Rekabet Bileşenleri: Müşteri Odaklılık, Ticari Farkındalık, Fiyat Rekabeti, Rekabet Avantajı Sağlamak

Müşteri Odaklılık: İşinin odağı daima Müşterin olsun
Ticari Farkındalık: Pazarı ve Rakipleri Tanımak (Pazar Araştırması, Benchmarking), Bilgiyi Avantaja Dönüştürmek (SWOT, TOWS, vb Yöntemleri ile Stratejik Yönü Belirlemek)
Fiyat Rekabeti: Fiyat Rekabeti Stratejilerini ve Stratejik Maliyet Yönetimini Etkin Kullanmak
Fiyat Rekabetinin Ötesine Geçmek: Rekabet Avantajını Kullan ve Güçlendir

  • Kurumların Öz Yeteneklerini ve Gelişim Alanlarını Rekabetçilikleri Geliştirme Yönünde Kullanmalarının Önemi
  • Öz Yetenek Keşif Matrisi ve Gelişim Rotası (Grup Çalışması)
  • Stratejik Hedefler ve Hedeflerin Gerçekleştirilmesinde Yeni Dönemin Öncü Şirketlerinin Başarı Anahtarı : OKR (Amaçlar ve Ana Sonuçlar)

Sigorta Şirketleri Çalışanları: Orta Kademe Yöneticiler, Yönetici Adayı ve UzmanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!