Etkin Çağrı Merkezi Yönetimi
Etkin Çağrı Merkezi Yönetimi

Eğitim ile katılımcıların

 • Çağrı merkezi işleyişlerinin, teknolojilerinin ve terimleri
 • Sigortacılıkta satış kanallarının farklılıkları
 • Telesatış’in artan stratejik önemi
 • Mevcut Çağrı Merkezi (Inbound-Outbound) sistemlerin ne şekilde iyileştirilebileceği
 • Telesatış başarıları ile yurt içi ve yurtdışı örnekleri
 • Telefonda müşteri memnuniyeti sağlamanın temel kuralları
 • Operasyonel verimlilik ile iş süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi
 • Telefonda sigorta satışı ile alakalı sınırlar

hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu sayede çalıştıkları kurumlara daha yüksek katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

 • Çağrı Merkezi Faaliyetleri
 • Çağrı Merkezi Metrikleri
 • Kaçan Çağrı Yönetimi
 • İş Gücü Planlaması
 • Operasyonel Verimlilik
 • Telefonda Müşteri Memnuniyeti
 • Çağrı Merkezi Teknolojileri
 • Çağrı Merkezi Süreçleri
 • Çağrı Merkezi Terimleri
 • Telefonda Sigorta Satışı
 • Outsource Hizmetler
 • Çağrı merkezinden satılan ürünler (yurtdışı örnekler)
 • Çağrı Merkezi başarısı için stratejik kararlar
 • Kurumsal ürün sunumu ve tutundurma
 • Uygulama

Çağrı merkezinde bizzat çalışan ya da çağrı merkezi faaliyetleri ile ilgilenen/yöneten birimlerde çalışan uzman, uzman yardımcısı, operatör, takım lideri yönetmen ve orta düzey yöneticiler.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!