Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları
Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi ve Hasar Uygulamaları

Eğitim ile birlikte, nakliyat sigortalarında riskler, risk yönetimi konsepti, kullanılacak araç ve yöntemler hakkında teorik ve pratik bilgiler aktarılıp, nakliyat sigortaları alt branşları ile ilgili muhtelif hasar örnekleri üzerinde değerlendirmeler yaparak katılımcıların uygulamaya dönük bilgi düzeylerini geliştirip, nakliyat sigortalarında sovtaj ve rücu uygulamaları ile ilgili bilgi aktarımında bulunarak katılımcıların uygulamaya hazır halde olması hedeflenmektedir.

 •     Risk Tanımı ve Unsurları
 •     Risk Yönetimi Kavramı
 •     Nakliyat Sigortalarında Sigortalanabilir Menfaat
 •     Yakın Sebep Prensibi
 •     Nakliyat Sigortalarında Hasar Türleri
 •     Nakliyat Sigortalarında Risk Yönetimi
 •     Emtia Nakliyatı.Sigortalarında En Çok Karşılaşılan Hasar Türleri ve Muhtelif Hasar Örnekleri
 •     Kıymet Nakliyatı Sigortaları
 •     CMR Sigortaları
 •     CMR Sigortaları Hasar Örnekleri
 •     Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(T.M.M.)Sigortaları
 •     T.M.M.Sigortaları Hasar Örnekleri
 •     Emtia Nakliyatı ve Sorumluluk Sig.Arasındaki Farklılıklar
 •     Taşıma Türlerine Göre Taşıyıcıların Sorumluluk Limitleri
 •     Tekne Sigortaları
 •     Tekne Sigortalarında En Çok Karşılaşılan Hasar Türleri
 •     Nakliyat Sig.ile İlgili Hasar Değerlendirmelerinde Gerekli Önemli Belgeler ve İşlevleri
 •     Nakliyat Sig.Hasarlarında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
 •     Nakliyat Sigortaları Sahtekarlıkları
 •     Nakliyat Sigortalarında Sovtaj
 •     Nakliyat Sigortalarında Rücu
 •     Nakliyat Sigortaları ile İlgili Bazı Önemli Kavramlar
   

Sigorta şirketlerinde hasar, nakliyat,  hukuk ve rücu departmanı çalışanları/yetkilileri, broker ve acentelerde konu ile ilgili çalışanlar/yetkililer Platformunuzu seçin ve Paylaşın!