Hayat Sigortalarında ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Tazminat Yönetimi
Hayat Sigortalarında ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Tazminat Yönetimi

Hayat ve Bireysel Emeklilik Sistemi tarafında tazminat yönetimini bir bütün olarak ele almak; tazminat süreçlerini daha etkin yürütebilmeye katkıda bulunmak ve tazminat iş ve işlemlerinde sahtecilikle mücadele edilebilmesini sağlamayı kazandıracak bilgi ve birikimin katılımcıya aktarılması amaçlanmaktadır.

 • Hayat Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Hayat sigortalarında tazminat süreci
  • Sigortalının ortadan kaybolması
  • İntihar istisnası
  • Sigortacı tarafından itiraz edilebilir tazminat talepleri
  • Eksik ve/veya yanlış beyan ve cayma
  • Hayat sigortalarında ödenecek tazminat tutarının belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat ödeme şeklinin belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat talebinin ret edilmesi
 • Hayat İrat Sigortası ve Emeklilik İradı Geri Ödemeleri
 • Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde Karşılaşılan Sahtekârlık Örnekleri
 • Kaza Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Kaza sonucu ölüm tazminatları
  • Kaza sonucu geçici veya sürekli sakatlık ya da iş göremezlik tazminatları
  • Kaza sonucu tedavi giderleri tazminatları
 • Ek teminatlardan Kaynaklanan Tazminatlar
  • Tehlikeli hastalıklar ek teminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
  • İstem dışı işsizlik  tazminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde Tazminat Yönetimi
 • Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması
  • Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılması
  • Katılımcının vefat etmesi halinde hak sahiplerine yapılacak ödemeler
  • Emekliliğe hak kazanan katılımcıya bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin ödenmesi (toplu para, programlı geri ödeme veya irat ödemeli hayat sigortası)  
 

Hayat ve Emeklilik şirketlerinin tazminat taleplerini değerlendirme işlemlerinden sorumlu birimlerinde (operasyon, hasar, hukuk vb.) çalışanları, iç kontrol ve iç denetim birimlerinde çalışanlar ile konuyla ilgili bilgi almak isteyen diğer genel müdürlük çalışanları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!