Sigorta Şirketlerinin Yeni İş Modellerine Uyumu ve İnovasyon Kültürü
Sigorta Şirketlerinin Yeni İş Modellerine Uyumu ve İnovasyon Kültürü

Katılımcıların;
Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde Sigorta Şirketleri’nin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, Kurumsal İnovasyon’un Sigorta Sektörü açısından önemi ve Inovatif Şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek, Kurum içinde inovasyonu teşvik etmek adına gereken iklimin nasıl yaratılacağı konusunda bakış açılarını geliştirmek, Sigorta Şirketleri’nin girişimci ekosistem ile köprü kurma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını , Şirketlerin Insurtech’lerle neden işbirliği yapmaları gerektiğini ve bunun yollarını öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

  • Yeni Dönemin Kurumları: StartUp Gibi İşleyen Şirketler
  • Inovasyon Girişimcilik Girişimcilik Ekosistemi
  • Inovatif Kurum Olmak
  • Sigorta Şirketleri için Kurumsal Girişimcilik Rehberi
  • Kurumİçi Girişimcilik Ekosistemle İşbirliği Modelleri

Sigorta Şirketleri Çalışanları: Orta Kademe Yöneticiler, Yönetici Adayı ve UzmanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!