İç Sistemler, Yönetişimi ve Yönetmelik Taslağı
İç Sistemler, Yönetişimi ve Yönetmelik Taslağı

COSO çerçevesi -İç kontrol-risk yönetimi-iç denetim arasındaki farklar, etkileşim alanları hakkında bilgi verilmesi, “İç Sistemler Yönetmelik Taslağı” ile gelen değişiklikler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve mevcut uygulama ile farkların ortaya konması amaçlanmaktadır.

•    İç kontrol, risk yönetimi, iç denetim tanımları, farkları ve etkileşim noktaları,

•    İç sistemlere bütünsel yaklaşım, iç denetimde değer yaratma,

•    İç Sistemler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile gelen değişiklikler,

•    Yönetmelik’le öngörülen yeni yönetişim yapısı ve muhtemel etkileri,

Sigorta, emeklilik ve reaüsrans şirketleri ile ilgili mevzuat kapsamında iç sistemler tesis etmekle yükümlü tüm kurumların iç sistemler sorumluları ( iç denetim sorumluları, iç kontrol sorumluları, risk yönetim sorumluları, bilgi güvenliği sorumluları)  ile ilgili konu hakkında bilgi almak isteyen diğer şirket çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!