Oto Kaza Sigortalarına (Trafik ve Kasko) İlişkin Yargı Kararlarına Uygun Hasar Uygulamaları ve Hasarlarda Suistimallere Hukuki Bakış
Oto Kaza Sigortalarına (Trafik ve Kasko) İlişkin Yargı Kararlarına Uygun Hasar Uygulamaları ve Hasarlarda Suistimallere Hukuki Bakış
 • Kasko Rizikoları, Riziko’nun Özellikleri
 • Yeni T.T.K ve Kasko Sigortası Genel Şartları Doğrultusunda Gelişmeler
 • İhbar, Dosya Onay Süreci, Hasar Sonrası İstenen Evraklar
 • Yargı Kararları ve Yargıtay Uygulamaları
 • Özel Şart ve Genel Şart Ayrımı, Poliçe Teminatı Üzerindeki Etkisi
 • Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar
 • Teminat Dışında Kalan Haller
 • Sigortada Hasar Araştırmacısı, Yetki ve Sorumluluklarının Hukuki Çerçevesi
 • Hasar Araştırmacısı - Sigorta Eksperi ilişkisi
 • Hasar Araştırmasından Beklenmesi Gerekenler
 • Bir Sigorta Hasarının Araştırılması
 • Sigorta Hasarlarında Hukuki İspat Sorunları, (Yargı kararları ışığında)
 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!