Hayat Sigortalarında ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Tazminat Yönetimi
Hayat Sigortalarında ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Tazminat Yönetimi
 • Hayat Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Hayat sigortalarında tazminat süreci
  • Sigortalının ortadan kaybolması
  • İntihar istisnası
  • Sigortacı tarafından itiraz edilebilir tazminat talepleri
  • Eksik ve/veya yanlış beyan ve cayma
  • Hayat sigortalarında ödenecek tazminat tutarının belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat ödeme şeklinin belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat talebinin ret edilmesi
 • Hayat İrat Sigortası ve Emeklilik İradı Geri Ödemeleri
 • Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde Karşılaşılan Sahtekârlık Örnekleri
 • Kaza Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Kaza sonucu ölüm tazminatları
  • Kaza sonucu geçici veya sürekli sakatlık ya da iş göremezlik tazminatları
  • Kaza sonucu tedavi giderleri tazminatları
 • Ek teminatlardan Kaynaklanan Tazminatlar
  • Tehlikeli hastalıklar ek teminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
  • İstem dışı işsizlik  tazminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde Tazminat Yönetimi
 • Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması
  • Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılması
  • Katılımcının vefat etmesi halinde hak sahiplerine yapılacak ödemeler
  • Emekliliğe hak kazanan katılımcıya bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin ödenmesi (toplu para, programlı geri ödeme veya irat ödemeli hayat sigortası)  
 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!